Doxicid

Ana Vujanovic, Doxicid; A fundamental mapping of contemporary theories of performing arts (DOKSICID s-tiu/4; fundamentalno mapiranje savremenih teorija izvođačkih umetnosti), Sremski Karlovci – Novi Sad: IKZS, 2007
(in Serbo-Croation language)

doksicid korice

Download PDF


From the introduction / Iz uvoda:

DOKSICID s-TIU/4 se sastoji od jednog dela materijala iz mog doktorata, onog koji se odnosi na velike platforme teorije izvođačkih umetnosti od 1970ih do sada, a sa fokusom na aktuelni kontekst.

U prvom poglavlju knjige topološki ću odrediti teorijsku praksu na aktuelnoj mapi sveta umetnosti. U drugom poglavlju, u svetu izvođačkih umetnosti mapiram različite drugostepene diskurse: nauku o izvođačkim umetnostima, filozofiju izvođačkih umetnosti, kritiku izvođačkih umetnosti i teoriju u svetu izvođačkih umetnosti. Za savremeni kontekst, teorija je karakterističan drugostepeni diskurs. Njen dominantni modus je teorija izvođačkih umetnosti. On nije i jedini, pa tako možemo identifikovati i teoriju iz izvođačkih umetnosti (koja nastaje kao unutrašnja teorija sveta izvođačkih umetnosti, povezana s umetničkom praksom i u interakciji s okružujućim diskursima) i teorija u izvođačkim umetnostima (koja se sprovodi prevođenjem i ugradnjom okružujućih diskursa u umetničku praksu). Njih ću ovde ostaviti po strani i u centralnim poglavljima knjige ću se baviti teorijom izvođačkih umetnosti, fundamentalno izvodeći četiri makroplatforme koje su najrasprostranjenije i najdejstvenije u poslednjih par decenija: poststrukturalizam (3. poglavlje), studije kulture (4), teorijsku psihoanalizu (5) i teoriju performativa (6). Fundamentalno izvođenje teorijskih platformi znači njihovo konstitutivno uspostavljanje, iz sistema teza i okvira primene koje sebi programski postavljaju. Taj postupak isključuje kritiku, koliko je to moguće. Ali, fundamentalno izvedene, ove teorije pozivaju na kritiku, osporavanje, pa i negiranje. Ono što je meni važno jeste da bazično topološki mapiram savremeno polje teorije izvođačkih umetnosti, i onda ga prepustim daljim upotrebama i borbama.

DOKSICID je stoga instrumentarij, sredstvo, oruđe za slamanje otpora teoriji u doksi sveta izvođačkih umetnosti, kako bi se zatim stiglo do – već sad potrebnih ali nužno odloženih – problematizacija i same savremene teorije umetnosti. A, upozorio bi Marinetti, to “oruđe može postati i oružje, ako se pravilno upotrebi.” Predajem ga sada vama na upotrebu.


Content /SADRŽAJ:

DOKSICID s-TIU/4: oruđe kao/i oružje

1. TEORIJA U EPOHI TEORIJE

 • Nauka, filozofija, teorija – pogled iz epohe teorije
 • Koncepcije teorije – ka epohi teorije
 • Konstituisanje i strukturiranje epohe teorije

2. TEORIJSKA PRAKSA I IZVOĐAČKE UMETNOSTI

 • Ka (savremenoj) teoriji u svetu izvođačkih umetnosti
 • Teorije izvođačkih umetnosti u epohi teorije
  • Teoretizacija kao relativni okvir kao konstitutivni element izvođačkih umetnosti
  • Paradigmatske koncepcije teorije izvođačkih umetnosti u epohi teorije

3. s-TIU1/4: Poststrukturalističke teorije izvođačkih umetnosti/teksta

 • Tekst – poststrukturalistički teorijski objekt i/ili metodološki instrument
 • Umetničko delo kao tekst, poststrukturalizam u svetu izvođačkih umetnosti
 • Demonstracija: dramemska ekonomija drame Psihoza u 4:48, Sare Kejn

4. s-TIU2/4: Studije kulture kao teorijski okvir izvođačkih umetnosti u doba kulture

 • Studije kulture – zasnivanje i baza teorijske platforme
 • Studije kulture kao teorija izvođačkih umetnosti u doba kulture
 • Demonstracije: transkulturalnost i »romski« kulturni programi u Beogradu; multi- i interkulturalni performans i globalni ples Akrama Kana

5. s-TIU3/4: Teorijska psihoanaliza izvođačkih umetnosti kao (DRUŠTVENOG) simptoma

 • Od psihoanalize do teorijske psihoanalize
 • Teorijska psihoanaliza kao teorija izvođačkih umetnosti
 • Demonstracija: identifikacija kao/i ulog savremenog teatra i performansa

6. s-TIU4/4: Teorije performativnosti izvođačkih umetnosti kao institucionalne prakse

 • Uvod u osnove teorije performativa
 • Mogućnosti primene teorije performativnosti u svetu izvođačkih umetnosti
 • Demonstracija: performativnost izvedbe konceptualnog plesa Žeroma Bela

LAŽNO pitanje (o) s-TIU/4
Indeks ključnih pojmova i imena
Literatura

 • Nauka, filozofija i teorija umetnosti/kulture/društva
 • Izvođačke umetnosti

СР 2007 М - 4559
Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007
298 stranica
ISBN 978-86-7543-122-0